Waarom

Je kunt iemand anders niet veranderen. De enige die je wel kunt veranderen ben jezelf. Als jij je anders gedraagt, zullen anderen zich naar jou ook anders gaan gedragen. Dat is mijn filosofie. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Om nog beter te worden en mijn scala aan werkvormen te vergroten ben ik in 2009 – 2010 de opleiding master NLP – transactionele analyse – en systemisch werk gaan doen.

Lisa is lid van: Nobco (gecertificeerd coach), NVO2, Noloc (gecertificeerd loopbaanprofessional).

  • verbindend (persoonlijk) leiderschap, leidinggeven,
  • communicatie, samenwerken, teamontwikkeling
  • persoonlijke effectiviteit, stressreductie, burnout
  • omgaan met conflicten, assertiviteit
  • omgaan met (levend)verlies , dementie en rouwverwerking
  • meditatie, hoofd hart en ziel verbinden
  • leren ontwikkelen en veranderen op de werkplek
  • business spiritualiteit en bezielend leiderschap
  • duurzame inzetbaarheid

‘Soms is iets wat onmogelijk lijkt, alleen maar moeilijk’

Onder dit motto zet Atalanta in op bewustzijns-, vaardigheids- en gedragtraining.

Elke training is maatwerk. Deze 3 methodieken zijn krachtige instrumenten, waarmee je heel effectief het huidige gedrag in kaart kunt brengen, inzicht krijgt in beperkende overtuigingen en de gewenste gedragsverandering kunt ondersteunen en realiseren. Je communicatie verbetert, loopt soepeler. Je bent assertiever en je zit beter in je vel. Je hebt meer lol in het leven en je weet wat je bezielt.

Be the change that you wish to see in the world !