Voor wie

Voor bedrijven en instellingen een organisatiecoach

Zaken doen met hart en ziel. Voor geïnspireerd leven en werken

Wat is de toegevoegde waarde van de externe coach als het ‘probleem’ niet zit in het karakter, houding, perceptie, competenties van de medewerkers maar in de starre organisatie, de organisatie die zijn ziel is kwijt geraakt? Wat is de werkelijke oorzaak van de energieblokkade? Wat ik regelmatig tegen kom is dat ondanks een prachtige geformuleerde missie, visie en strategie de beleefde werkelijkheid een hele andere is? Hoe kan het dat het verschil tussen imago en identiteit zo groot is? Kortom hoe kan het dat er geen verbinding meer is tussen leiding, staf en het operationele team? Als de organisatie echt wil kijken naar zichzelf, als jij als leidinggevende ook echt wilt kijken naar wat jouw rol in het geheel is, als de organisatie niet aan windowdressing wil doen, dan kan déze organisatiecoach helpen om de menselijke maat, de verbinding, het vertrouwen weer te herstellen en de organisatie weer levend te maken.

Ik geloof in de menselijke maat. Dat is het uitgangspunt in mijn handelen. De mens als sociaal wezen die anderen nodig heeft, verbinding nodig heeft om zelf helemaal aanwezig te mogen en kunnen zijn met al zijn of haar talenten en kwaliteiten. En dan is leren en veranderen mogelijk, sterker nog dan gaat leren en veranderen haast als vanzelf, want de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie om samen aan het doel te werken is groot. Want ziel en zakelijkheid horen bij elkaar.

Het gaat om efficiënt zaken doen waar de mens op de eerste plaats komt, zonder daarbij de profit uit het oog te verliezen. Over efficiënt zaken doen, kan ik je weinig nieuws vertellen, over het belang van de factor mens daarbij misschien wel. Atalanta is sparringpartner voor directies, HR en leidinggevenden op thema’s als duurzame inzetbaarheid, Human Being Management, Verbindend Organiseren En Leren, Leren ontwikkelen en veranderen op de werkplek. Middels inspiratiesessies, trainingen, workshops, teamcoaching en individuele coaching kunnen we samen werken aan een levende organisatie waar mensen zich gezien en gehoord voelen. Iedereen. Medewerkers, klanten, cliënten, bewoners en bestuurders.

Meer weten? Neem dan contact op met Atalanta, voor een optimale samenwerking tussen mens en organisatie.