Werkgeluk

People join the company, they leave for the manager.

Over duurzame inzetbaarheid en werkgeluk en de rol van de leidinggevenden.
Een van de belangrijkste factoren is de relatie met de leidinggevende.
Er zijn heel veel verschillende onderzoeken en studies gedaan naar #duurzame #inzetbaarheid (zie verwijzingen onderin) en welke factoren daarop een positieve invloed hebben. Er zijn vele definities te geven van duurzame inzetbaarheid. Hieronder de definitie van Van der Klink e.a., 2010.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van #gezondheid en #welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en #motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Duurzame inzetbaarheid gaat over alle werknemers en niet alleen over ouderen zoals zo vaak gedacht wordt.

De belangrijkste factoren die een positieve invloed hebben op duurzame inzetbaarheid (Jan Willem Rengelink 2018):

  1. inhoud en context van de functie
  2. De relatie van de medewerker met zijn leidinggevende
  3. Competenties en beroepsexpertise
  4. Werkhouding en #motivatie
  5. De eigen fysieke en psychische #gezondheid en #vitaliteit
  6. De #HRM activiteiten die worden aangeboden.

De rol van de leidinggevende is dus cruciaal. Zowel in de onderlinge relatie als ook in het voortdurend  vergroten van het #leervermogen, het begeleiden en #coachen. Steeds opnieuw. Want niets blijft, alles verandert en daarmee is  aanpassen en vernieuwen de nieuwe constante. En daarvoor is leervermogen nodig. Leervermogen om bij te blijven voor huidig en toekomstig werk. Zodat je dat met #plezier kunt blijven doen.  Wil je meer weten over hoe je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie beter kunt vormgeven? Ik denk graag met je mee.

Diverse modellen en onderzoeken: