Werkgeluk

Over de relatie tussen werkgeluk, verzuim en duurzame inzetbaarheid, en de gevolgen van corona hierop. Leidinggevenden jullie krijgen wederom een cruciale rol toebedeeld!

Als je het wetenschappelijk benadert, kun je het vertalen naar effecten op productiviteit, winst en omzet, verzuimkosten en aantallen ongevallen. Het is een cruciaal aspect van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker

Lees het artikel verder en als je vragen hebt, stel ze gerust. Wil je leren hoe je in een gesprek veiligheid kunt bieden? Wil je leren hoe je een goede dialoog kunt voeren? Leer luisteren. Echt luisteren. Luisteren kun je leren. Echt waar.

#werkgeluk #duurzameinzetbaarheid #bevlogenheid #ziekteverzuim #veerkracht #motivatie #leiderschap #veiligheid #vertrouwen #energiebronnen #luisteren #thuiswerken #dialoog