Werkgeluk

Love has no label

Het filmpje in de bijlage is al van 2015 en wordt de laatste dagen weer veel bekeken ivm blacklivesmatter.

Vooroordelen, discriminatie, racisme, etnisch profileren. Het is er. Ook in Nederland. Geen ontkennen aan. Privé en op het werk. Soms zien we niet de mens maar zien we alleen een kleur, een sekse, een seksuele geaardheid, een beperking, een sociale milieu. Dat label plakken we op het gezicht van de mens waardoor we de mens niet meer zien. De oordelen maken dat we uit verbinding gaan, dat er een wij-zij ontstaat met alle gevolgen van dien. Misschien dat je kan zeggen dat hoe individueler de samenleving is, hoe groter de kans op vooroordelen en discriminatie is?

Het Ubuntu principe gaat uit van het menszijn in een gemeenschap, de groep staat centraal, niet het individu. Ubuntu, we zijn in wezen allemaal gelijk en verbonden. Ik ben omdat wij zijn. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat wij zijn en wij samen bouwen aan een samenleving, een organisatie waarin plaats is voor iedereen ongeacht kleur, afkomst, sekse, seksuele geaardheid, beperking etc. Liefde overstijgt dat allemaal. Privé en op het werk. Onze onbewuste vooroordelen afschudden is niet gemakkelijk, maar het kan wel. Als je wilt.

#ubuntu #blacklivesmatter #discriminatie #racisme #vooroordelen #diversiteit #inclusievesamenleving #verbinding #liefde #brein #werkgeluk #geluk #happiness

https://www.radboudrecharge.nl/nl/artikel/een-oplossing-voor-racisme-is-ver-weg-maar-niet-onbereikbaar?