Loopbaanadvies

Burnout en de leidinggevende

Burnout, preventie en vroegtijdige signalering. Oorzaken voor Burnout liggen in werk, privéleven en/of persoonskenmerken.

Durf te kijken. Durf te vragen. Durf het goede gesprek te voeren. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Het is wel te leren. Doen. Je helpt er mensen mee.

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement.

“In het werk wordt er een onbalans ervaren tussen hoge werkeisen enerzijds en anderzijds onvoldoende hulpbronnen of ondersteuning op het werk. Werkeisen betreffen alle fysieke, sociale en organisatorische aspecten van het werk die een inspanning vereisen. Hulpbronnen zijn alle fysieke, sociale en organisatorische aspecten van het werk die het de werkende mogelijk maken om werkdoelen te behalen. Daarnaast verlichten zij de werkeisen en maken plezier, persoonlijke groei en ontwikkeling in het werk mogelijk. Voorbeelden van werkeisen die belemmerend kunnen werken zijn: een te zware werklast, gebrek aan autonomie om het eigen werkproces in te richten, een onduidelijke functieomschrijving, elkaar tegensprekende waarden vanuit het management en conflicten op het werk. Voorbeelden van hulpbronnen die positief kunnen werken zijn: een leidinggevende die de medewerker steunt, een duidelijke functieomschrijving, steunende collega’s, ruimte voor groei en ontwikkeling en duidelijk omschreven en haalbare doelen”.

#werkstress #burnout #ziekteverzuim #aandacht #hetgoedegesprek #autonomie #waarden #hulpbronnen #groei #leidinggeven