Loopbaanadvies

3 knoppen van de eigen Regie: Richting, Ruimte en Ruggesteun

De arbeidsmarkt is volop in beweging en voor veel mensen onzeker. Dat was al gaande, maar is enorm versterkt door de coronacrisis. Werk verandert, werk verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Het is noodzakelijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat werkenden zelf het heft in handen nemen, blijven nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten om zich te ontwikkelen. Het stimuleren van eigen regie gaat over het teweeg brengen van gedragsverandering op individueel niveau. Om dat te bereiken kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien:

  • richting (informeren en stimuleren),
  • ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)
  • ruggensteun (vertrouwen geven).

Het kennisdocument biedt voorbeelden van interventies op elk van deze knoppen. Om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen is een integrale aanpak nodig, waarbij aan alle drie de knoppen tegelijkertijd gedraaid wordt. Lees verder en download het document met de tips voor het stimuleren van de eigen regie. 

#duurzameinzetbaarheid, #inzetbaarheid #duurzaam #eigenregie #arbeidsmarkt #ontwikkelen #loopbaan #ontwikkeladvies #loopbaanadvies #NLleert

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/regie-loopbaan