Corona

Thuiswerkburnout en andere stressklachten deel 2

Erasmus Happiness Economics Research Organisation (#EHERO), het #geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft de geluksbeleving gemeten tijdens corona. En nee het zal niemand verbazen dat de geluksbeleving gedaald is. “De geluksdaling is het grootst onder mensen met inwonende kinderen en mensen met inkomensonzekerheid (met name #ZZP-ers en mensen met een tijdelijk of nulurencontract). Uit de resultaten blijkt ook dat zij vaker aangeven geprikkeld en gespannen te zijn en dat het met name voor ouders een grote uitdaging is om thuiswerken te combineren met het geven van thuisonderwijs.”

Persoonlijk ben ik een van de economisch getroffenen. Mijn werk ligt stil, compleet, geen idee voor hoe lang. Voor mij dus geen #thuiswerkburnout. Als zzp-er geldt: geen werk geen inkomsten. En ik ben kostwinner. Tot nu toe kom ik nog steeds niet in aanmerking voor overheidssteun. Want ze doen wel of iedereen geholpen wordt, dat is dus niet zo. Kortom ik zou heel erg angstig, onzeker, boos en gefrustreerd kunnen zijn. De omstandigheden zijn er naar. Voel ik me zo? Soms, een klein beetje. Dan vraag ik om een hug. Dat helpt. Helpt het mij boos en gefrustreerd te zijn? Nee. Kan ik die omstandigheden veranderen. Nee. Dus wat kan ik wel doen? Ik heb gratis coaching aangeboden voor mensen uit de vitale beroepen. Ik heb me aangemeld om telefonische hulp te verlenen in mijn woonplaats Arnhem.

Als deskundige op het gebied van rouw- en stervensbegeleiding en verlieskunde zie ik veel werk in het verschiet. En dat werk gaat alleen maar meer en groter worden als er geen echte aandacht is voor verlies, rouw en afscheid nemen. Dat kan ik echter niet afdwingen, dus ik ben thuis en niet aan het werk. Dat voelt soms #machteloos, #zinloos, #nutteloos. Helpt me dat? Nee. Mag ik dat voelen ? Ja. Ik mediteer, wandel, dans, geniet van de zon, werk in de tuin, lees, zorg dat ik fysiek sterk blijf zodat ik er straks weer volop tegenaan kan. Dat helpt. Wil jij weten hoe jij gelukkig kan zijn en blijven in deze omstandigheden? Neem contact met me op lisa@atalanta-training.nl 0612515522

#werkstress, #burnout, #rouw, #verlies, #dood, #meditatie, #samensterk, #voorelkaarinarnhem, #zorgvoorelkaar, #vitaal, #vitaleberoepen, #werkgeluk, #geluk

https://www.eur.nl/en/ehero/news/geluk-ten-tijde-van-covid-19-nederlandse-bevolking-ongelukkiger-vooral-ouders-en-mensen-met