Loopbaanadvies

startbijeenkomst RMT

Afgelopen maandag hadden we de live startbijeenkomst van RMT-Midden Gelderland. Iedereen die na maart 2020 werkloos is geworden of dreigt te worden , of zijn inkomen is kwijt geraakt, kan hier gratis loopbaanadvies krijgen. Hoe mooi is dat! Dit doen we om mensen zoals jij zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen. Ik mag hieraan meewerken namens het FNV.

Heb je extra hulp nodig bij het vinden van (ander) werk? Bijvoorbeeld omdat je:

  • Kennis en ervaring niet aansluit bij wat er wordt gevraagd;
  • Vroegere werk niet meer bestaat;
  • Als zelfstandige werkte en nu weer een baan zoekt;
  • Klaar bent met je opleiding en het niet lukt om aangenomen te worden?

Het mobiliteitsteam Midden-Gelderland biedt je gratis hulp om weer aan het werk te komen.

De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Sollicitatiebegeleiding;
  • Loopbaanadvies;
  • Scholing;
  • Praktijkleren.

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie bepaal je samen met het team wat je nodigt hebt om weer aan het werk te komen. En daar stemmen we de hulp en afspraken op af. Want jouw vraag staat centraal en we bieden graag maatwerk.

De volgende gemeenten vallen onder het RMT-Midden Gelderland:

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Zevenaar.

Wil jij je aanmelden? Kijk dan op:

Regionaal mobiliteitsteam Midden-Gelderland – MGR sociaal domein Centraal Gelderland (wsp-mg.nl)

Betrokken partijen: Er zijn in totaal 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in Nederland. Deze RMT’s zijn een initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeenten, UWV, SBB, MBO Raad, vakbonden en werkgeverorganisaties.

RMT start

#RMT-Midden Gelderland #RMT

#Arnhem #Rozendaal #Overbetuwe #Lingewaard #Westervoort #Duiven #Zevenaar #Doesburg #Rheden

#FNV #FNVloopbaanadvies #loopbaan #loopbaanadvies #CNV

#werkloos #inkomen #sollicitatie #sollicitatiebegeleiding #scholing #praktijkleren

#UWV #SBB #werkgeversorganisatie