Werkgeluk

“Werkgeluk niet alleen een feestje van HR”

Werkgeluk wint steeds meer aan populariteit. Steeds meer organisaties beseffen dat werkgeluk integreren in je organisatie niet zweverig of abstract is, maar een directe bijdrage levert bij het behalen van je organisatiedoelstellingen. Dat kan echter alleen als werkgeluk uit de sfeer wordt gehaald van plezier en cadeautjes. “Werkgeluk is niet alleen het feestje van HR, maar vergt een integrale benadering van alle bedrijfsfuncties in je organisatie, waarbij rugdekking van het topmanagement een absolute vereiste vormt. Door te kiezen voor een integrale aanpak qua maatregelen en betrokken medewerkers en afdelingen wordt geborgd dat werkgeluk geen losse flodder wordt, maar stevig verankerd is in de bedrijfsvoering en cultuur van je organisatie op de lange termijn”.

Voor mij betekent werkgeluk meer dan een integrale benadering, meer dan een integrale aanpak. Dat klinkt en is namelijk heel instrumenteel.  Dus dan bedenken we een plan, rollen dat uit en dan zeggen we dat we werken aan werkgeluk. Werkgeluk leef je. Dat doe je. Werkgeluk, of gewoon geluk gaat om aandacht, om echt gezien en gehoord worden, om je talenten te mogen laten zien, om talenten verder te ontwikkelen, om uitdaging, om zingeving, om verbinding. Kortom werkgeluk gaat om de dialoog, het echte gesprek durven voeren. De vragen durven stellen. En daarmee  wordt werken aan werkgeluk niet iets voor op een lijstje van HR maar een kerncompetentie voor elke leidinggevende, voor iedereen die mensen coacht, begeleidt, aanstuurt in de gehele organisatie te beginnen met de top. Want goed voorbeeld doet goed volgen, slecht voorbeeld…

#geluk #werkgeluk #happiness #zingeving #hetgoedegesprek #dialoog #HR #HRM #aandacht #verbinding #hetgoededoen #talent #talentontwikkeling

https://www.hrpraktijk.nl/topics/arbeidsvoorwaarden/achtergrond/werkgeluk-bevorderen-meer-dan-het-creeren-van-beleving