Werkgeluk

Netwerk werkgeluk en onderzoek naar werkgeluk in het coronatijdperk

Het netwerk werkgeluk, waar ik lid van ben, kreeg van Robin van der Meulen van 2DAYSMOOD een presentatie over de resultaten van hun onderzoek naar de stemming van medewerkers in de afgelopen maanden.  Ruim 40.000 enquêtes werden geanalyseerd.  Kort gezegd zijn er van uit het onderzoek dat Robin van der Meulen presenteerde drie adviezen te geven over welke interventies nu bijdragen aan werkgeluk en aan de organisatie. Ten eerste: in een organisatie die laat zien dat zij geïnteresseerd zijn in het welzijn van medewerkers, ervaren medewerkers meer onderlinge steun. Ten tweede: laten zien dat je medewerkers vertrouwt, is cruciaal voor optimisme bij medewerkers over hun positie in die organisatie. En ten derde: als medewerkers zich meer verbonden voelen met mensen om zich heen – collega’s, vrienden, familie – dan kunnen zij beter omgaan met stress. Dus interesse, vertrouwen en verbinding als sleutels voor meer werkgeluk. Makkie toch? Niet? Ik ga graag met je in gesprek.

#werkgeluk #geluk #happiness #interesse #aandacht #hetgoedegesprek #vertrouwen #verbinding #stress #werkstress #robinvandermeulen #netwerkwerkgeluk