Wat

Teamcoaching

 

‘Mensen kun je vergelijken met muziekinstrumenten. Als ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd vormen ze een prachtig orkest’

Teamcoaching richt zich op het verbeteren van het functioneren van een team met het doel dat het team beter samenwerkt en presteert, dan de optelsom van de individuele deelnemers. Vaak is teamcoaching gericht op meer zelfsturend handelen. Het team moet in beweging komen en iets anders gaan doen dan ze tot nu toe gewend zijn om te doen. Als het gaat om moeten ipv van willen dan is er sprake van weerstand. Interventies en begeleiding van buitenaf kunnen dan noodzakelijk of gewenst zijn. Soms is aandacht geven en luisteren al voldoende. Mensen willen gezien en gehoord worden. Onderwerpen als de manier van omgaan met elkaar, de manier van communiceren, omgaan met feedback en kritiek, zoals het nu is en zoals het gewenst zou zijn, verantwoordelijkheid nemen, resultaatgerichtheid, komen vaak aan bod. Ook zal er aandacht zijn voor de verschillende rollen die mensen in de groepen hebben of spelen, de kwaliteiten en talenten en hoe die optimaal in te zetten zodat de medewerker er blij van wordt en de organisatie dus ook. Tenslotte is het leren van elkaar altijd een van mijn uitgangspunten bij teamcoaching.

Resultaten die ik met mijn aanpak boek:

  • Teamleden stellen zich open, durven zich kwetsbaar op te stellen en durven zich (weer) te verbinden met anderen
  • Er is meer onderling vertrouwen
  • Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag
  • Teamleden kunnen zelf sturing geven aan effectiever gedrag, durven mee te veranderen
  • Teamleden kunnen balans aanbrengen tussen proces, procedure en inhoud, tussen effectiviteit, resultaat en klantgerichtheid
  • Teamleden leren van elkaar
  • Zij zijn zich bewust van het effect van hun handelen op het teamresultaat
  • Er is meer positieve energie in de organisatie
  • Hierdoor is de wendbaarheid van de organisatie vergroot

Lisa is gecertificeerd coach (NOBCO).