• Loopbaanadvies

  startbijeenkomst RMT

  Afgelopen maandag hadden we de live startbijeenkomst van RMT-Midden Gelderland. Iedereen die na maart 2020 werkloos is geworden of dreigt te worden , of zijn inkomen is kwijt geraakt, kan hier gratis loopbaanadvies krijgen. Hoe mooi is dat! Dit doen we om mensen zoals jij zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen. Ik mag hieraan meewerken namens het FNV. Heb je extra hulp nodig bij het vinden van (ander) werk? Bijvoorbeeld omdat je: Kennis en ervaring niet aansluit bij wat er wordt gevraagd; Vroegere werk niet meer bestaat; Als zelfstandige werkte en nu weer een baan zoekt; Klaar bent met je opleiding en het niet lukt om aangenomen…

 • Loopbaanadvies

  Burnout en de leidinggevende

  Burnout, preventie en vroegtijdige signalering. Oorzaken voor Burnout liggen in werk, privéleven en/of persoonskenmerken. Durf te kijken. Durf te vragen. Durf het goede gesprek te voeren. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Het is wel te leren. Doen. Je helpt er mensen mee. Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement. “In het werk wordt er een onbalans ervaren tussen hoge werkeisen enerzijds en anderzijds onvoldoende hulpbronnen of…

 • Loopbaanadvies

  21 experts over hoe de #coronacrisis de #arbeidsmarkt verandert.

  Welke verandering heeft invloed op jouw baan? Ben jij daarop voorbereid? En organisatie, ben jij voorbereid op deze veranderingen? Hulp nodig? Minder administratieve banen’ #Thuiswerken de norm’ Digitaal #solliciteren in standaardpakket’ Meer #creativiteit en #gamification’ #Aandacht voor kwetsbare groepen – #inclusiviteit Kansen voor baan-baan-#transities tussen sectoren’ Meer vaart in procedures houden’ Open Hiring wordt een vast onderdeel van de arbeidsmarkt.’ #Werkloosheid én schaarste tegelijkertijd’ Andere eisen aan je #sollicitatievaardigheden’ Zwakkere cao-loonontwikkeling’ duurzame oplossing, gedreven door transparantie, data en #skills.’ Duurzame loopbanen voor iedereen’ De regio wordt ontdekt als speelveld’ Open hiring, content, #diversiteit en inclusie ‘Overstappen naar andere sector wordt normaal’ Authentiek als nooit tevoren’ Meer waardering voor aantal harde werkers’ Meer…

 • Loopbaanadvies

  Gratis loopbaanadvies, ontwikkeladvies, arbeidsmarktscan

  4 uur gratis gesprek en een vragenlijst die je interesse en competenties meten, een arbeidsmarktscan en een database met functies, opleidingen cursussen en vacatures. Vanaf 1 december kan het weer. Er is plek voor 50.000 mensen. Dat lijkt heel veel, dat is ook heel veel, maar in augustus waren in 1 maand tijd 22.000 trajecten vergeven. Kortom zorg dat je er op tijd bent. Opgeven kan nu al. Centraal staat: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Ben jij je baan kwijt geraakt (door corona) en opzoek naar iets anders? Dreig je (door corona) je baan kwijt te raken? Wil jij je verder ontwikkelen maar je weet…

 • Loopbaanadvies

  3 knoppen van de eigen Regie: Richting, Ruimte en Ruggesteun

  De arbeidsmarkt is volop in beweging en voor veel mensen onzeker. Dat was al gaande, maar is enorm versterkt door de coronacrisis. Werk verandert, werk verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Het is noodzakelijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat werkenden zelf het heft in handen nemen, blijven nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten om zich te ontwikkelen. Het stimuleren van eigen regie gaat over het teweeg brengen van gedragsverandering op individueel niveau. Om dat te bereiken kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien: richting (informeren en stimuleren), ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren) ruggensteun (vertrouwen geven). Het kennisdocument…