• Loopbaanadvies

  3 knoppen van de eigen Regie: Richting, Ruimte en Ruggesteun

  De arbeidsmarkt is volop in beweging en voor veel mensen onzeker. Dat was al gaande, maar is enorm versterkt door de coronacrisis. Werk verandert, werk verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Het is noodzakelijk dat werkenden zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat werkenden zelf het heft in handen nemen, blijven nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten om zich te ontwikkelen. Het stimuleren van eigen regie gaat over het teweeg brengen van gedragsverandering op individueel niveau. Om dat te bereiken kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien: richting (informeren en stimuleren), ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren) ruggensteun (vertrouwen geven). Het kennisdocument…

 • Loopbaanadvies

  Gaan we massaal omvallen met burn-out klachten door de coronacrisis?

  Volgens het NCPSB-onderzoek zijn er twee dominante oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van de huidige stresscrisis onder werkenden. Dat zijn de thuiswerksituatie en baanonzekerheid. Wil jij je stressniveau omlaag brengen? Neem dan contact me op. In het gesubsidieerde ontwikkelingstraject van NL leert heb je gratis 4 loopbaangesprekken en een arbeidsmarktscan. Neem het heft in eigen hand, wacht niet langer en geef jezelf de aandacht die je verdiend! #NLleert #ontwikkeladvies #loopbaanadvies #burnout #stress #werkstress #loopbaan #thuiswerkburnout #arbeidsmarkt #arbeidsmarktorientatie https://www.ggznieuws.nl/gaan-we-massaal-omvallen-met-burn-out-klachten-door-de-coronacrisis/ https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-nl-leert-door-met-inzet-van-ontwikkeladvies/nieuws/2020/07/27/kosteloos-een-ontwikkeladvies-aanvragen

 • Loopbaanadvies

  Gratis loopbaanadvies voor iedereen

  Doe er je voordeel mee. Ik doe mee vanuit Arnhem namens Atalanta en LoopbaanadviesFNV. Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen. Hou het nieuws en mijn website in de gaten. #NLleertdoor #loopbaanadvies #ontwikkeladvies #herorientatie #arbeidsmarkt #noloc #FNV #atalanta #FNVloopbaanadvies https://www.noloc.nl/ontwikkeladvies